Nikol, 31

Číslo profilu 1013582
Datum registrace 02.02.2023
Aktualizován 05/29/2023
Jméno Nikol
Země Czech Republic
Město Krupka
Orientace Heterosexuální
Věk 31
Znamení zvěrokruhu Váhy
Výška 156 cm
Váha 61 kg
Barva vlasů Blond
Barva očí Líska
Kouření Občas
Alkohol Ne
Oblíbené země Rumunsko Keňa

Pracovní úrazy -

Tuto zprávu poskytl uživatel Nikol Krupka 05/30/2023 10:53:05

Skácal Přezkoumání koordinační a projektový pracovník T. Žamboch, DiS Schválení ředitelka Mgr. Pavlůsková Verze 03 Účinnost Platnost dnem vydání Nahrazuje: Směrnici majitele k hlášení a vyšetřování pracovních úrazů.

Stránka 1 z 9. Účel Rozsah platnosti, závaznost Vymezení pojmů Pravomoci a zodpovědnosti Popis procesu Hlášení úrazů Drobné úrazy a skoronehody Pracovní úrazy Kniha úrazu a skoronehod Záznamy o úrazech a jejich vyšetřování Evidované úrazy s pracovní neschopností Postup při úrazech smrtelných Postup při úrazech s hospitalizací delší ne 5 dnů Postup v případě havárie Stanovení nápravných a preventivních opatření Analýza, vyhodnocení a zprávy úrazů a nehod a skoronehod Odškodňování pracovních úrazů Zodpovědnost za škodu při pracovních úrazech Náhrada za škodu Zproštění zodpovědnosti Příloha Účel Účelem tohoto dokumentu je stanovení rozsahu a pravidel při vyšetřování úrazů a nehod, zjistit příčiny vzniku a využít výsledků tohoto vyšetřování k lepšímu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců organizace Sociálních služeb Vsetín, p.

Rozsah platnosti, závaznost Tato směrnice je platná a závazná pro všechny zaměstnance organizace a vztahuje se na veškeré nehody a úrazy vzniklé při vykonávání jakékoliv pracovní činnosti v průběhu pracovní doby. Vymezení pojmů 1 Pracovní úraz - poškození na zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli, a to krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Tento záznam je podkladem pro další vypořádání pracovního úrazu.

SMĚRNICE č. S - PDF Stažení zdarma

Pravomoci a zodpovědnosti Pracovní místo - pozice Zodpovědnost - pravomoc Každý zaměstnanec - hlásit každý případ, nehodu nebo úraz svému nadřízenému, - aktivně spolupracovat při vyšetřování nehody nebo úrazu.

Vedoucí zařízení, zástupce vedoucího zařízení - účastnit se vyšetřování pracovních úrazů, - sledovat účinnost nápravných a preventivních opatření, - schvalovat nápravná a preventivní opatření vyplývající z vyšetřování a analýzy nehod a pracovních úrazů, včetně analýzy rizik, - provést záznam o každé nehodě nebo úrazu, - evidovat všechny úrazy do knihy úrazů, provádět jejich vyhodnocení. Vedoucí mzdového úseku - evidovat záznamy o všech úrazech, provádět jejich vyhodnocení zajistit hlášení o pracovním úrazu orgánům a organizacím, - provádět odškodnění pracovních úrazů.

Externí bezpečnostní technik - účastnit se vyšetřování skoronehody nebo pracovních úrazů - schvalovat nápravná a preventivní opatření vyplývající z vyšetřování a analýzy nehod a pracovních úrazů, včetně analýzy rizik, - sledovat účinnost nápravných a preventivních opatření. Popis procesu 5.

Aktuality - Aliance drážního provozu

Hlášení úrazů 1 Každý účastník nebo svědek úrazu je povinen nahlásit tuto skutečnost svému nadřízenému. V případě úrazu je prvořadé poskytnutí první pomoci postiženému Drobné úrazy a skoronehody 1 Každý i drobný úraz musí být zaznamenán pro případ, že se může změnit v úraz pracovní. Stránka 4 z 9 Verze Jiné počínání může být posuzováno za úmyslné znemožňování vyšetření pracovního úrazu.

Inspekce práce Milady Horákové Brno 2.

Pracovní úraz: Kdy a jak ho hlásit? - Blog Orange Academy

Příslušná zdravotní pojišťovna poškozeného např. Všeobecná zdravotní pojišťovna 3. BOX 50, Modřice 4.

seznámení zaměstnanců s pracovním úrazem Vsetín

Příslušná Česká zpráva sociálního zabezpečení 5. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu obdrží postižený 6. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu zůstává ve společnosti mzdový úsek Stránka 5 z 9 Verze A zůstává na zařízení Postup při úrazech smrtelných 1 Přihodí-li se úraz smrtelný, musí vedoucí zařízení ihned ohlásit úraz nejrychlejším způsobem řediteli organizace.

Stránka 6 z 9 Verze Odškodňování pracovních úrazů Zodpovědnost za škodu při pracovních úrazech 1 Došlo-li u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k jeho smrti úrazem pracovní úraz , odpovídá za škodu tím vzniklou zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.

Odškodňovací komise 1 Ředitel jmenuje odškodňovací komisi pro odškodnění pracovního úrazu, která projednává způsob a výši náhrady škody.

Způsob náhrady škody 1 U pracovního úrazu, kde je předpoklad doby ukončení pracovní neschopnosti z titulu pracovního úrazu do 6 měsíců, bude náhrada škody jednorázově uplatněna na příslušné pojišťovně Kooperativa a.

Náhradu zašle příslušná pojišťovna na adresu postiženého. Náhradu bude provádět příslušná pojišťovna na adresu postiženého.

seznámení zaměstnanců s pracovním úrazem Vsetín

Související dokumenty: Zákoník práce č. Příloha Záznam o úrazu Stránka 8 z 9 Verze Toto NV nahrazuje NV č. Zákon č. Zákoník práce Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 1 Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti. Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc.

Michal Ronin Oblastní inspektorát práce hl. Prahy ZP 1 Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel. Posuzování pracovních úrazů, nemocí z povolání a jejich odškodňování konference Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. Podrobný kontakt. Přihlaste se k bezplatnému odběru novinek do Vaší e-mailové schránky. Přihlášením souhlasíte se zpracováním údajů.

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu. O cookies. Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu. Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde. Orientační nabídka Hlavní nabídka - rozcestník Hlavní nabídka: Titulní stránka Hlavní obsah Vypnout grafiku.

Město Vsetín odkaz na titulní stránku Město Vsetín - Oficiální web. Hlavní nabídka Život ve městě. Sociální sítě. Vyhledávání Co hledám. Akce: dnes zítra o víkendu týden. Hledaný výraz:. Typ akce: bez omezení Kulturní akce Sportovní akce Ostatní. Místo konání: bez omezení Dům kultury Vsetín s. Dům kultury Vsetín s. Filmový klub ve Vsetíně, z.

Lumír Vsetín, z. Spolek pro zachování valašských tradic Tělocvičná jednota Sokol Vsetín Tři opice Valašský sportovní klub z. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. ZŠ Sychrov.

Kdy: 2 týdny dnes zítra o víkendu týden měsíc bez omezení včetně minulých pouze minulé podle od a do. Datum od:. Datum do:. Nabídka vzdělávacích kurzů a seminářů - říjen 1. Obsluha PC - 80ti hodinový kurz: Obsah kurzu: Základy práce s počítačem, Textový editor; Tabulkový kalkulátor; Internet; Elektronická pošta Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci.

Nejsou požadovány vstupní předpoklady uchazeček a uchazečů. Hodinová dotace: 80 hodin Termín konání: 4. Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Technika administrativy — tematický seminář k osobnostnímu a profesnímu rozvoji Obsah kurzu: základy písemné a elektronické komunikace; seznámení s formální, obsahovou a psychologickou strukturou písemností; vytváření základní obchodní, právní a personální písemnosti, základy elektronické komunikace.

Školení BOZP a pracovní úrazy u agenturních zaměstnanců | Agentura STUDENT, s.r.o.

Hodinová dotace: 25 hodin Termín konání: vždy ve čtvrtek, 7. Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Typ akce: Kulturní akce. Hodinová dotace: 20 hodin Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Hodinová dotace: 30 hodin Termín konání: vždy ve čtvrtek, Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, tel. Ludmila Kalábová, Úřad práce ve Vsetíně, tel. Lektorky: Petr.

Kateřina Janošková, tel. Vzdělávací modul Média a informační technologie občanské vzdělávání přihlašuje se na každý kurz samostatně určeno všem, kteří chtějí zjistit více v dané oblasti Kurz Bezpečný internet o Hrozby na internetu o Zabezpečení počítače o Zásady bezpečného chování na internetu Termín: Rovné příležitosti v praxi Obsah kurzu: Orientace ve stávající struktuře společnosti a hodnotovém systému; Gender v EU a Antidiskriminační zákon; Používání gendrového korektního jazyka Hodinová dotace: 5 hodin Termín konání: pondělí Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Psychosociální motivační výcvik Obsah kurzu: komunikace, sebepoznání, posílení sociálních dovedností podporujících vstup na trh práce Termín konání: vždy v pátek Základy obsluhy PC - 40ti hodinový kurz: Obsah kurzu: Základy práce s počítačem; Textový editor; Tabulkový kalkulátor; Internet, Elektronická pošta Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci.

Hodinová dotace: 40 hodin Termín konání: Nabídka vzdělávacích kurzů a seminářů - červen Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Kontakt: Mgr. Práce s informacemi - tematický seminář k osobnostnímu a profesnímu rozvoji Obsah kurzu: seznámení s možnostmi získávání informací v prostředí internetu a jejich vyhledávacími technikami, seznámení s dostupnými databázemi a vyhledáváním informací na trhu práce — kde a jak hledat… Hodinová dotace: 10 hodin Termín konání: čtvrtek a pátek Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Základy obsluhy PC - 40ti hodinový kurz: Obsah kurzu: základy práce s počítačem, textový editor, tabulkový kalkulátor, internet, elektronická pošta Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci.

Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a. Typ akce: Kulturní akce , Ostatní , Sportovní akce. Čtvrtek Delší trasy — vede Jan Hajzler Odjezd z autob. Návrat autobusem nebo vlakem.

Pracovní úrazy. Evidence a registrace - PDF Stažení zdarma

Kratší trasy — vede Milan Drlík 3. Odjezd vlakem v hod. Pěší trasa: lázně, Mariánské údolí, Zbrašov, láz. Kurzovné: ,- Kč Kontakt pro přihlášení a informace: Mgr.

Informace také na www. Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze vypisuje Genealogie. Hledáme své předky Dějiny oděvní kultury 6. Odjezd vlakem EC Fatrav hod. Zpět vlakem z Valašských Klobouk. Zlín , Doubrava - rozhledna, Vizovice 11 km, stoupání m.

Odjezd z autobusového nádraží stanoviště č. Návrat autobusem z Vizovic. Odjezd vlaku v hod. Delší trasy — vede Jan Hajzler 7. Návrat autobusem. Kratší trasy — vede Milan Drlík Hrozenkova v hod.

Přeskočit nabídku Hlavní nabídka: Městský úřad Aktuality: Městský úřad. Úřední hodiny Po: - , - Út: - , - St: - , - Čt: - , - Pá: - , - Pokladní hodiny Po: - , - Út: - , - St: - , - Čt: - , - Pá: - , - Odběr novinek Přihlaste se k bezplatnému odběru novinek do Vaší e-mailové schránky. Váš e-mail. Informace v patě Nyní jste v módu "Bez grafiky". Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies. Souhlasím Podrobné nastavení.

Nastavení cookies Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies. Více o cookies Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu. Skupiny cookies Technické.

Souhlasím s vybranými Souhlasím se všemi.

0 / 5

Populární profily

kvalitní seznamka Ústí nad Labem

Oksana, 50

seznamka mobilní aplikace Kralupy nad Vltavou

Miroslava, 42

dvouhra muž Krupka

Dana, 45

vdané ženy hledají sex Prachatice

Oĺga, 31

metalová seznamka facebook Liberec

Radomíra, 31

starší ženy seznamka Jaroměř

Radmila, 46