Ivana, 43

Číslo profilu 1382108
Datum registrace 06.02.2023
Aktualizován 06/1/2023
Jméno Ivana
Země Czech Republic
Město Vrchlabí
Orientace Heterosexuální
Věk 43
Znamení zvěrokruhu Vodnář
Výška 178 cm
Váha 48 kg
Barva vlasů Hnědý
Barva očí Hnědý
Kouření Občas
Alkohol Ano
Oblíbené země Mauricius Tunisko Kuba Dubaj Vietnam Pacifik

Kloboučník/kloboučnice - Národní soustava kvalifikací

Tuto zprávu poskytl uživatel Ivana Vrchlabí 06/2/2023 08:42:06

Domov NaNovo, p. Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Domov NaNovo, p. Domov NaNovo nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji. Evidence žadatelů o sociální službu vedou sociální pracovnice v programu eQuip, v tištěné podobě také v kanceláři u sociální pracovnice v DOZP. Jsou zde zařazeny žádosti osob, které splňují kritéria pro přijetí do sociální služby. V programu eQuip Kartotéky — pořadník žadatelů je dále seznam žadatelů, a u každého žadatele je uložen záznam z jednání, odpověď na žádost a další poznámky o aktualizacích žádosti a nově získaných informacích.

Žádosti jsou řazeny chronologicky dle data přijetí písemné žádosti. Sociální pracovnice 1x ročně aktualizuje platnost těchto žádostí — telefonicky popř. U každé žádosti, která je evidována déle než 3 roky, naplánuje sociální pracovnice nové jednání se zájemcem co 3 roky. Z jednání bude pořízen zápis. Žádosti o přijetí do sociální služby se uchovávají do doby, než dojde k uzavření smlouvy o poskytování služby nebo do doby vyřazení žádosti z důvodu nezájmu o službu nebo úmrtí žadatele.

Pokud má být žádost vyřazena, je s žadatelem jeho opatrovníkem dohodnut způsob vyřazení — zaslání zpět žadateli nebo skartace. Evidence žadatelů o sociální službu — sociální poradenství eQuip — Anonymní podpora obsahuje:. Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže: a zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, b osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci c chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

V případě, že organizace Domov NaNovo, p. Při výběru se řídí danými kritérii viz. Sociální pracovnice telefonicky kontaktuje vybrané potencionální klienty a sjedná s nimi osobní schůzku za účelem jednání o přijetí do služby. Schůzky se účastní sociální pracovnice a vedoucí služby, případně i potencionální klíčový pracovník a na straně druhé potencionální klient, případně jeho doprovod. Pokud je klient omezen ve svéprávnosti, je u jednání přítomen i opatrovník.

Cílem schůzky je s potencionálním klientem projednat průběh a rozsah poskytování služby a následně se dohodnout na pokračování či odstoupení od dalších jednání o zařazení do služby. Potencionálnímu klientovi je předán vzor Smlouvy o poskytování služby včetně příloh, je-li to třeba jsou předané dokumenty v alternativní podobě.

Po schůzce je oběma stranám ponechána lhůta na rozmyšlenou v délce max. Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Sociální rehabilitace Základní informace Pro koho je služba určena Poslání, cíle a zásady služby Poskytované činnosti Ceník Snadný text Kontakty Jednání se zájemcem o službu Formulář pro zájemce Fotografie Leták Dokumenty.

Poštovní 13 Studénka. Vhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají. Částečně vhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají.

Nevhodný pro soužití s dalšími lidmi v bytě s ohledem na potřeby a specifika lidí, kteří již byt obývají. Bankovní spojení: FIO banka a. Nákupní doba internetového obchodu : pondělí-neděle: Všeobecná ustanovení 1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www. Zboží a výrobky podniku jsou prodávány pouze fyzickým a právnickým ekonomickým subjektům , tzv. B2B prodej - bez možnosti nákupu konečným zákazníkům - spotřebitelům.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn potvrzením o přečtení obch.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě hanavop a kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu. Uzavření kupní smlouvy 2. Na stránkách internetového obchodu naleznete výrobky a zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu, včetně platného IČ a Dič. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Vkladové bankomaty | Raiffeisenbank

Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Po odeslání objednávky dodavatel informuje odběratele o přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující.

Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky například písemně či telefonicky. Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení o doručení a přijetí objednávky dodavatelem.

formulář seznámení s návodem Nový Jičín

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory hradí kupující. Dle novely zákona č.

Údaje v daňovém dokladu faktura je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

Chybové hlášení

Platební podmínky a cena zboží 3. Informace o cenách uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem — Fakturou. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Obchodní podmínky | HANAVoP

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Při jednorázových vyšších odběrech výrobků podniku poskytujeme slevy k cen katalogových, poptávky prosím zasílejte elektronicky na e-mail: kalulace hanavop.

Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Je-li objednávka zaslána klasicky e-mailem na : objednavka hanavop. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele odbaveny v co nejkratším termínu.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - aktuality

Zboží skladem obvykle ještě týž den pokud je objednávka doručena do dopoledne v pracovní dny. Upravené výrobky podniku nelze měnit či vrátit. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Přepravce dodá zásilku v součinnosti s kupujícím za první uzamykatelné dveře. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak.

Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky.

Obchodní podmínky - Pártystany-Jičín

Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách hanavop. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u výrobků s plexiskla i samotné výrobky plexi stěny, stojánky,tabulky,kapsy aj. Při převzetí zboží doporučujeme důkladně překontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí.

formulář seznámení s návodem Nový Jičín

V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží - doporučujeme zásilku nepřebírat ,nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě podstatně urychlí řešení případné reklamace. U křehkého zboží - plexi výrobků - stěn,stojánků,kapes,tabulek a zásobníků je potřeba hlásit poškození přepravou max. U ostatních výrobků pak do 2dnů od doručení.

Na pozdější reklamace již nelze brát zřetel.. Ke zdárnému vyřízení reklamace pokud si to situace vyžuje si dodavatel vyhrazuje právo požádat odběratele o další případné doplnění fotodokumentace vedoucí k jasnému určení rozsahu a způsobu poškození. Výměna zboží 5. Odběratel má možnost po dohodě s dodavatelem do 3 dnů od převzetí zboží toto vyměnit za jiné pokud např.

Veškeré náklady na výměnu včetně dopravy a případného doplatku v těchto případech nese výhradně odběratel. Zboží zašlete s průvodním dopisem na adresu podniku viz dodaná faktura s požadavkem na výměnu za konkrétní typ výrobku.

V expedici bude dodané zboží překontrolováno a následně Vám zašleme doklad s doplatkem. Po úhradě zboží obratem odesíláme. Kupující může zrušit objednávku i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Stornovat lze buď telefonicky tel. Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení , neopatrné manipulace mechanické poškození nebo nevhodným umístěním výrobků v rozporu s doporučením nebo porušením návodu k použití a instalaci např.

Vyřízení reklamace 7.

Domov NaNovo - Jednání se zájemcem o službu

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak písemně nebo elektronicky, e-mail: reklamace hanavop.

Ochrana osobních údajů 8. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, včetně IČ a Dič uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 8. Požádat dodavatele o vysvětlení 8. Požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

0 / 5