Hana, 21

Číslo profilu 466636
Datum registrace 03.02.2023
Aktualizován 03/22/2023
Jméno Hana
Země Czech Republic
Město Jablonec nad Nisou
Orientace Bisexuální
Věk 21
Znamení zvěrokruhu Beran
Výška 158 cm
Váha 49 kg
Barva vlasů Hnědý
Barva očí Černá
Kouření Ne
Alkohol Ne
Oblíbené země Francie Norsko Rumunsko Egypt Maďarsko Jižní Afrika Filipíny

Tábor dětí zaměstnanců Ray Service - Ray Service, a.s.

Tuto zprávu poskytl uživatel Hana Jablonec nad Nisou 03/23/2023 07:15:03

Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Jiná rizika nebo účinky na životní prostředí neuvedeno Složení nebo informace o složkách Chemická charakteristika přípravku Přípravek na bázi vysoce rafinovaných ropných olejů a přísad. Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší žádné Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu.

Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení.

seznámení zaměstnanců s bezpečnostními listy Tábor

Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při nadýchání Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

Česko-saský letní tábor - Magistrát města Ústí nad Labem

Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při zasažení očí Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou.

Při požití Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí ; nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

Extended embed settings. You have already flagged this document. Thank you, for helping us keep this platform clean.

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov - Vnitřní řád

The editors will have a look at it as soon as possible. Self publishing. Share Embed Flag. TAGS neuvedeno informace listopad odpadu dbejte ochranu ochrany parlamentu rady renolin hazmioil www. You also want an ePaper? More documents Similar magazines Info. Share from cover. Share from page:. Flag as Inappropriate Cancel.

Delete template? Are you sure you want to delete your template? Cancel Delete. Cancel Overwrite Save.

Novinky - MESIT holding, a.s.

Terms of service. Privacy policy. Cookie policy. Cookie settings. Change language. Made with love in Switzerland. Choose your language ×. Main languages. English Deutsch Français Italiano Español. Revert Cancel. Saved successfully! Ooh no, something went wrong! Platba: Využijte možnosti příspěvku od vašeho zaměstnavatele tzv.

FKSP či další příspěvky, které vám zaměstnavatel nabízí pro aktivity dětí, pobyt pro děti, letní dětský tábor, sportovní tábor Zjistěte si, jaké příspěvky pro rok nabízí zdravotní pojišťovna vašeho dítěte, které můžete uplatnit na letní dětský tábor. Do zprávy pro příjemce uveďte- číslo turnusu, příjmení dítěte a začáteční písmeno křestního jména dítěte např.

Pokud bude cenu pobytu nebo její část hradit zaměstnavatel např. Případně můžete provézt platbu hotově na místě Zámecký statek Újezd nade Mží po předem domluvené schůzce na tel.

Přihlášku vytiskni, vyplň, oskenuj nebo ofoť mobilem a pošli na email: zinafa seznam. Město Touškov; Dále označená lahev na pití - jméno dítěte. Vše může být v jedné tašce, označené se jménem dítěte.

Provozní směrnice – Sluníčko Slaný

Jízda na koni - kdo bude mít zájem Díky různým talentům, sportům a dalším zájmům, které se ve skupině dětí sejdou, připravují společné téma, které každý den postupně vylepšují. ÚTERÝ: 7. Sportovní hry. Výlet po okolí - poznávací hry, putování krajinou, seznamujeme se s místní kulturou. Zbyde -li čas - trénujeme vystoupení. PÁTEK: 7. Program a časy se mohou lišit dle aktuálních podmínek - počasí nebo jiné vlivy.

Může být ještě změna dle vyhlášení požadavků od Ministerstva zdravotnictví ČR. Vhodné oblečení na farmu dle aktuálního počasí tepláky, triko,mikina, dle počasí kraťasy.

Repelent proti klíšťatům, opalovací krém proti sluníčku Ručník,osuška - koupání v přehradě Kapesníky Láhev na pití alespoň 1litr , batůžek Pevná obuv na jízdu na koni Holínky - připravené v igelitové tašce. Výstroj jezdce - pokud vlastníte,jinak spolek zapůjčí Helma pro jezdce na koni - nemáte-li můžete použít cyklistickou helmu Bezpečnostní vesta pro jezdce - nemáte-li, spolek zapůjčí. Léky Pokud vaše dítě užívá pravidelně léky, je nutno o užívání informovat vedoucího a zdravotníka tábora s kompletními informacemi a upozorněními o léku a stavu dítěte.

Dostatečné množství léku je samozřejmostí. Dokumenty Vyplněný Zdravotní list s aktuálními informacemi součást 2. Co na tábor ne patří: Rozhodnete-li se dítěti přibalit mobilní telefon, elektroniku, značkové oblečení a drahé šperky, nezodpovídáme za případné poškození nebo ztrátu. Příměstské tábory pro děti od 5 do 13 let. Příměstský tábor - připravuje se. Vyber si termín a objednej místo pro své dítě.

seznámení zaměstnanců s bezpečnostními listy Tábor

Zdravotní list Zdravotní list a bezinfekčnost na letní tábor Vyplň a odevzdej v den nástupu na tábor s aktuálními informacemi o zdravotním stavu dítěte. Odevzdávejte při nástupu na tábor. Co sebou na tábor? Vhodné oblečení na farmu dle aktuálního počasí tepláky, triko,mikina, dle počasí kraťasy Plavky Čepice kšiltovka Pláštěnka nebo nepromokavá bunda Repelent proti klíšťatům, opalovací krém proti sluníčku Ručník,osuška - koupání v přehradě Kapesníky Láhev na pití alespoň 1litr , batůžek Pevná obuv na jízdu na koni Holínky - připravené v igelitové tašce Sandále Pantofle - přezůvky Výstroj jezdce - pokud vlastníte,jinak spolek zapůjčí Helma pro jezdce na koni - nemáte-li můžete použít cyklistickou helmu Bezpečnostní vesta pro jezdce - nemáte-li, spolek zapůjčí Léky Pokud vaše dítě užívá pravidelně léky, je nutno o užívání informovat vedoucího a zdravotníka tábora s kompletními informacemi a upozorněními o léku a stavu dítěte.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube. Zjistit více Povolit video Vždy povolit Youtube videa.

0 / 5