Aneta, 38

Číslo profilu 6304407
Datum registrace 31.01.2023
Aktualizován 05/29/2023
Jméno Aneta
Země Czech Republic
Město Jindřichův Hradec
Orientace Lesbičky
Věk 38
Znamení zvěrokruhu Střelec
Výška 157 cm
Váha 75 kg
Barva vlasů Hnědý
Barva očí Líska
Kouření Občas
Alkohol Ne
Oblíbené země Lotyšsko Spojené státy Senegal

Jak je to v Británii s mateřskou v porovnání s ČR? - Czexpats in Science

Tuto zprávu poskytl uživatel Aneta Jindřichův Hradec 05/30/2023 10:45:05

JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Abstrakt Abstrakt anglicky Příloha práce 5.

Posudek vedoucího Posudek oponenta Záznam o průběhu obhajoby SIS: Kolekce Kvalifikační práce []. Autor Marešová, Helena. Vedoucí práce Wildová, Radka. Oponent práce Rychlíková, Marie.

Obor Učitelství pro 1. Datum obhajoby Nakladatel Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Jazyk Čeština. Známka Výborně. Klíčová slova česky Předškolní ročník, První ročník základní školy, Národní kurikulum, Metody výuky počáteční gramotnosti, Programy výuky počáteční gramotnosti, Phonics Klíčová slova anglicky Early Years Foundation Stage, Key Stage 1 - 1.

Year, The National Curriculum, Methods of teaching early reading and writing, Programmes of teaching early reading and writing, Phonics. Abstrakt česky. Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s jedním z aspektů výuky počátečního čtení a psaní na základních školách v Anglii. Tímto aspektem jsou metody, které jsou při výuce počátečního čtení a psaní používány.

Teoretická část diplomové práce přiblíží čtenáři vzdělávací systém v Anglii jako celek, popíše Národní kurikulum a blíže čtenáře seznámí s kurikulem předškolního a primárního vzdělávání, kde bude kladen důraz na informace související s výukou anglického jazyka. Dále budou čtenáři předloženy programy výuky počáteční gramotnosti a blíže popsány jednotlivé metody výuky počátečního čtení a psaní.

Praktická část diplomové práce je založena na výzkumu provedeném na komunitní základní škole "Dale Community Primary School". Výzkum byl proveden několika metodami: dotazníkovým šetřením, pozorováním a řízeným pozorováním. Dotazníky a pozorováním byly zjištěny metody počáteční gramotnosti, které jsou na dané škole používány. Dále byly zrealizovány a následně reflektovány dvě modelové lekce, jež byly odučeny metodami počáteční gramotnosti.

Zájezd do Anglie | ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Poznatky získané z diplomové práce je možné použít při výuce anglického jazyka, ale mohou být i inspirací pro výuku počáteční gramotnosti na českých školách.

Klíčová slova Předškolní ročník První ročník základní školy Národní kurikulum Metody výuky počáteční Abstrakt anglicky. The aim of this diploma thesis is to present one of the aspekts of teaching of early reading and writing in primary schools in England. By this aspekt we mean methods that are used during teaching early reading and writing.

The theoretical part of the diploma thesis familiarize the reader with the education system in England as whole, describes the National Curriculum and closely familiarize the reader with the pre-school curriculum and primary school curriculum. From both curriculums are pointed out especially those aspects which relate to teaching English language. In addition, there will be presented programs of teaching early reading and writing and closely described methods of teaching early reading and writing.

The practical part of diploma thesis is based on research which was performed in community primary school "Dale Community Primary School". The research was conducted by several methods: questionnaire survey, observation and controlled observation. The questionnaires and observation aimed at finding methods of teaching early reading and writing which are used at the specific primary school.

In addition, two modelled lessons were prepared and later reflected. During both modelled lessons were used methods of teaching early reading and writing.

The knowledge and information gained from Metadata Zobrazit celý záznam. Užitečné odkazy. Celý repozitář. Tato sbírka.

Datum publikování Datum obhajoby Klíčová slova Autoři Vedoucí práce. Speciální kolekce. Digitalizované studijní materiály. Přihlásit se. V pondělí Vyřešíme zasedací pořádek v autobuse a zahrajeme si pár her na seznámení.

Bude také prostor na vaše případné dotazy. Informativní schůzka k zájezdu do Anglie. Zařazeno v: Aktuality. Schránka důvěry. OP VVV. Rozvrhy a vyučovací hodiny. Žákovská knížka. Daltonské týdenní plány.

Jak se po anglicku vytratit v Anglii - Hana Parkánová-Whitton | Databáze knih

Dokumenty ke stažení. O škole. O nás. Historie školy.

Metody výuky počátečního čtení a psaní na základních školách v Anglii | Digitální repozitář UK

Daltonský plán. Úspěchy našich žáků. Zápis do MŠ. Zápis do 1. Přijímací zkoušky. Pro rodiče. Mateřská škola. Měsíční plány akcí. Informace pro rodiče. Ze života MŠ. Základní škola. Třídy s rozšířenou výukou. Školní řád a pravidla. Školní družina. Školní jídelna. Školní aktivity. Zájmové kroužky. Cambridge kurzy. Sdružení rodičů Křídlo. Žákovská rada.

jak se seznámit v anglii Aš

Školní poradenské pracoviště. Nadané děti. Elektronická podatelna. Elektronická nástěnka. Poloha školy. Zaměstnanci školy. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Nastavení cookie Přijmout vše.

Manage consent. Zavřít Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website.

These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Necessary Necessary. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

jak se seznámit v anglii Aš

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data. Functional Functional. Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance Performance. Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics. Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků |

These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement. Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Others Others.

0 / 5