Lena, 49

Číslo profilu 6704042
Datum registrace 07.02.2023
Aktualizován 05/29/2023
Jméno Lena
Země Czech Republic
Město Nový Bor
Orientace Bisexuální
Věk 49
Znamení zvěrokruhu Rak
Výška 150 cm
Váha 54 kg
Barva vlasů Červený
Barva očí Hnědý
Kouření Ne
Alkohol Ano
Oblíbené země Chorvatsko Thailand Belgie

Stezka po stopách české historie v zámecké zahradě v Holešově – Kudy z nudy

Tuto zprávu poskytl uživatel Lena Nový Bor 05/30/2023 11:18:05

Jméno a příjmení: František Fuit.

Úspěch našich debrujárů | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Titul: Ing. Funkce: tajemník MěÚ. E-mail: frantisek. Adresa: Masarykova , 01 Holešov. Soutěžní kategorie města. Název projektu: Jak jsme se v Holešově stali Úřadem 4.

Lokalita: Holešov. Město se dlouhodobě snaží naplňovat vizi poskytování kvalitních služeb občanům prostřednictvím efektivního bezpapírového úřadu. Proto realizovalo již celou řadu projektů spojených s elektronizací. Cílová skupina:. Veřejnost využívá portál občana k řešení životních situací. Životní situace vyžadují různou úroveň zabezpečení autentizace, proto portál umožňuje užívat k autentizaci login datové schránky, e-identitu či prosté přihlášení po předchozí registraci subjektu na MěÚ.

Součástí portálu je i platební brána pro bezhotovostní platby. Veřejnost může k hotovostním i bezhotovostním platbám užívat také samoobslužný platební systém umístěný v prostorách úřadu. Úředníci plně využívají elektronický oběh a schvalování dokumentů. Přímo se jich dotýká také elektronické podání uskutečněné prostřednictvím portálu občana, veškeré dokumenty jsou k dispozici v elektronické formě.

Samoobslužný platební systém zbavil odborné referenty povinnosti vést vedlejší pokladnu systém nahradil celkem 7 příručních pokladen a hlavní pokladní uspořil práci v rozsahu poloviny pracovního úvazku.

Provozovatel: Město Holešov. Realizátor: VERA, spol. Prokazatelnost účinků projektu.

MŠ Sluníčko - Holešov

Je sledovaný zamýšlený účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný? Ano, portál občana dovoluje fyzickým i právnickým osobám řešit řadu životních situací bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

V případě situací, které vyžadují při elektronickém přístupu autentizaci, můžou využít přihlášení prostřednictvím e-identity nebo datové schránky. Pokud subjekt nedisponuje prostředky pro přihlášení pomocí e-identity či datové schránky, postačí jediná návštěva úřadu nutná pro registraci subjektu, poté je možné danou situaci opakovaně řešit pouze s využitím webového prohlížeče.

Automatizovaný platební systém přinesl úsporu práce pokladní v rozsahu poloviny pracovního úvazku po 8 měsících provozu a umožnil zrušit sedm příručních pokladen. Elektronický oběh spolu se schvalováním dokumentů snížil spotřebu papíru, prostoru potřebného pro archivaci dokumentů a v neposlední řadě uspořil i čas úředníků.

Vnímají a uznávají uživatelé cílová skupina tento projekt jako prospěšný? Ano, veřejnost má o zájem o portál jenom během prvního týdne provozu požádalo o registraci téměř třicet občanů , přibývá elektronických podání i plateb uskutečněných prostřednictvím platební brány. Vedení ekonomického odboru má k dispozici statistiky využívání platebního automatu a díky tomu dokáže vyhodnotit jeho efektivitu.

V průběhu půlročního zkušebního provozu platebního kiosku byl přijato zhruba 3. Referenti uvítali zrušení příručních pokladen.

Většina úředníků vnímá elektronický oběh a schvalování dokumentů jako změnu, která jim dovolí uspořený čas věnovat zvýšení kvality vedení svěřených agend. V případě práce referentů i vedoucích týkající se schvalování a ověřování dokladů, střední a vyšší management úřadu vítá skutečnost, že ověřovatel nemusí vstupovat do více modulů, vše ověří z jedné obrazovky, včetně prohlížení příloh a souvisejících informací nutných pro ověření a následné schválení dokladu vlastním elektronickým podpisem.

Vedení úřadu kladně hodnotí výsledky projektu, v rámci úřadu zejména celkovou digitalizaci administrativních procesů a odstranění neefektivního oběhu papírových dokladů. Jsme rádi, že s využitím technologií můžeme občanům nabídnout rychlejší a pohodlnější služby. Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena? Zaměstnanci úřadu byli s projektem seznámeni na poradách svých útvarů a poté především v rámci školení poskytovaných dodavatelem spolu s nasazením nové technologie.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Výuka na I. stupni - 1. Základní škola Holešov

Odpovídají, veřejnosti přináší projekt zjednodušení komunikace s úřadem a nabídku pouze elektronického kontaktu při řešení řady životních situací. Projekt šetří čas zaměstnanců úřadu díky.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání jakého rozsahu? Jedná se o projekt trvalý. Zájem veřejnosti o projekt opravňuje k vyslovení předpokladu trvalosti projektu a jeho dalšímu rozvíjení. Implementace autentizace prostřednictvím e-identity a datové schránky umožňuje přímé propojení s portálem občana veřejné správy na principu SSO.

Elektronizace oběhu a schvalování dokumentů odpovídá požadavkům eGovernmentu. Prokazatelnost nejlepší praxe. Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy? Rozhodně ano.

jak se seznámit na vš Holešov

Projekt představuje zvýšení nabídky elektronických služeb veřejnosti, což je plně v souladu s požadavky eGovernmentu. Došlo tak k celkové modernizaci komunikace úřadu s občanem, která se dostala na výrazně vyšší úroveň. Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy? Předávání zkušeností se připravuje. V současné době byl vyhodnocen zkušební provoz platebního kiosku, portál občana na vyhodnocení zkušebního provozu čeká.

Předávání zkušeností plánujeme až po analýze provozu obou částí projektu. Přesto je mezi kolegy o projekt zájem — už nyní registrujeme žádosti o předvedení práce pokladního kiosku jiným městům. Vícekanálový přístup. Pro práci s portálem občana je možné využít také mobilních zařízení tablet, mobilní telefon. Open Data. Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné. Charakter projektu práce s osobními údaji nedovoluje zpracovávaná data publikovat ani jakákoli open data využívat. Doplňující informace. Projekt jsme nazvali Úřad 4. Náš projekt postihuje širokou oblast realizovaných aktivit počínaje portálem občana přes platební kiosek až po elektronický oběh a schvalování dokumentů vedoucích ve svém souhrnu k maximálnímu možnému uplatnění digitálních postupů v činnostech veřejné správy.

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov – Wikipedie

Projekt byl realizován prostřednictvím customizovaného produktu Portál občana s propojením na agendy IS VERA Radnice ekonomika, elektronická spisová služba a správní agendy. V rámci projektu byly rozšířeny standardní funkce platebního kiosku o výplatu peněz dle pokladních poukazů vystavených a schválených v ekonomickém systému města.

jak se seznámit na vš Holešov

Vlastní výplata je zabezpečena pinem. Elektronický oběh a schvalování dokumentů patří ke standardní nabídce komponent systému VERA Radnice. Zákazník má možnost si tento produkt nastavit podle vlastních potřeb a nastavení interních procesů.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory? Po vyhodnocení zkušebního provozu výplaty poukazů může být inspirací pro realizátory dodatečné doplnění funkčnosti rozhraní na platební kiosek. Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení? Portál občana a jeho customizace je standardní produktem a službou.

V tomto případě bylo specifickým rysem rozšíření funkčnosti rozhraní na platební kiosek. Integrace ekonomického systému na platební kiosek byla realizována pomocí obecných principů a technologií, je tedy možné řešení opakovat. Integrace samoobslužného platebního kiosku na výdajové pokladní poukazy je ale prvním řešením svého druhu nejen u dodavatele Payment4U. Také další prvky řešení je možné použít opakovaně.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu? Portál občana v obdobném rozsahu byl již realizován v řadě měst.

Chybové hlášení

Novinkou byla společná realizace s napojením ekonomických agend na platební kiosek včetně rozšíření funkčnosti rozhraní. Fyzikální kroužek debrujárů působící na našem gymnáziu dosáhl mimořádného úspěchu v soutěži o Pohár vědy. Naši debrujáři se skrze korespondenční část soutěže trvající čtyři měsíce probojovali až do mezinárodního finále a ve dnech Stali se tak jedním z devíti týmů, který do mezinárodního finále postoupil. Kroužek debrujárů funguje na naší škole již několik let.

Pod vedením mé spolužačky Beaty Hásové a rovněž mým se celkem šestnáct žáků primy, sekundy a tercie pravidelně schází a společně promýšlíme, provádíme a objasňujeme různé fyzikální experimenty. Od ledna do dubna se naše úsilí zaměřovalo především na Pohár vědy, v ostatních měsících se debrujáři zabývají různými fyzikálními pokusy souvisejícími s magickým světem Harryho Pottera.

Účastníci kroužku rozdělení do kolejí Nebelvír a Zmijozel pod vedením Minervy McGonagallové a Severuse Snapea realizují všemožné fyzikální děje a pro své koleje získávají body, jež se na konci školního roku projeví na jejich ocenění. Ústřední úloha kroužku je zřejmá; tvoří ji snaha žáky nižších ročníků gymnázia v přátelském prostředí motivační a zábavnou formou seznámit se základy fyziky a podporovat v nich zájem o přírodní vědy.

Právě praktické experimenty pomáhají studentům lépe porozumět skutečnému významu fyziky v našem životě a nepovažovat tuto exaktní vědu za neužitečnou, nudnou či dokonce zastaralou. To by si vědní obor výrazně přispívající k rozvoji civilizace zcela jistě nezasloužil. Úspěch našich debrujárů. Úvod Aktuality. Úspěch našich debrujárů v soutěži o Pohár vědy Fyzikální kroužek debrujárů působící na našem gymnáziu dosáhl mimořádného úspěchu v soutěži o Pohár vědy.

Radek Večeřa, sexta. Facebook Facebook. Mapa stránek Administrace Používání cookies Ochrana osobních údajů.

0 / 5