Natalia, 35

Číslo profilu 7995522
Datum registrace 01.02.2023
Aktualizován 06/1/2023
Jméno Natalia
Země Czech Republic
Město Domažlice
Orientace Lesbičky
Věk 35
Znamení zvěrokruhu Panna
Výška 172 cm
Váha 71 kg
Barva vlasů Červený
Barva očí Hnědý
Kouření Ano
Alkohol Ano
Oblíbené země Thailand Srí Lanka Jižní Afrika Dánsko Thajsko

Fitness | Sportovní zařízení Středočeský kraj |

Tuto zprávu poskytl uživatel Natalia Domažlice 06/2/2023 09:13:06

Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě hrubého porušení řádu si provozovatel vyhrazuje právo ukončit klientův pobyt bez nároku na následnou finanční kompenzaci. Doba nočního klidu je v celém areálu lázní stanovena od do hodin. Výjimky povoluje výkonný ředitel a jsou pravidelně aktualizovány a následně vyhlášeny prostřednictvím nástěnek v prostorách lázní nebo na webových stránkách lázní Od do hodin je lázeňský dům z důvodu klidu a bezpečnosti uzavřen.

V této době vchod otevírá na požádání nebo prostřednictvím signalizačního zařízení recepční nebo noční portýr a to vždy na základě předložení léčebného průkazu nebo průkazu totožnosti. Po příjezdu na recepci obdržíte: Klíč od pokoje pokud uschováte Váš klíč na recepci, bude vydán až po předložení identifikačních dokumentů. Stravovací kartu, kterou předložíte lékaři při vstupní prohlídce k doplnění diety a následně předáte v jídelně.

Parkovací kartu za vratnou zálohu , pokud o ni požádáte. K zapůjčení na recepcích: Fén, žehlička, Nordic Walking hole jsou k zapůjčení u sester. Klíče od úschovny kol. Aktuální ceník doplňkových služeb. Při příjmu u sester obdržíte léčebný průkaz, který noste stále s sebou. Samoplátecké léčebné pobyty od hodin. V den odjezdu, prosím, uvolněte pokoj: Pobyty placené zdravotní pojišťovnou do hodin.

Samoplátecké léčebné pobyty do hodin. Relaxační pobyty do hodin. Úklid Úklid pokojů, výměnu lůžkovin a hotelového froté provádíme dle typu pobytu klienta. Rezervaci ubytování zajišťuje ošetřující lázeňský lékař. U samopláteckých léčebných pobytů a je zapotřebí domluvit ubytování v rezervační kanceláři s dostatečným předstihem.

Při Vašem odjezdu: Klíč od pokoje a léčebný průkaz odevzdejte v den odjezdu na recepci lázní. V případě ztráty klíče od skříňky na pokoji nebo na bazénu Vám bude fakturována smluvní pokuta Kč. V případě poškození pokoje, z důvodu nedodržení Lázeňského vnitřního řádu, nebo v případě poškození nebo odcizení některého zařízení pokoje, Vám bude vzniklá škoda připsána k úhradě. Jestliže potřebujete zůstat na pokoji déle max. Chcete-li při odchodu z pokoje pomoci s odnosem zavazadel či jejich úschovou, obraťte se, prosím, na recepci tel.

jak se seznámit ve fitku Poděbrady

Na recepci je rovněž k dispozici bagážový vozík. Na pokojích je zakázáno: Používat otevřený oheň nebo zdroje jakéhokoliv kouře, kouřit týká se i elektronických cigaret a zapalovat svíčky.

Lázně Teplice nad Bečvou a. Porušení zákazu kouření na pokojích je finančně sankcionováno smluvní pokutou ve výši Kč a v případě pobytu hrazeného zdravotními pojišťovnami je i důvodem k předčasnému ukončení pobytu. Používat vlastní spotřebiče např. Lze používat jen ty elektrospotřebiče, které jsou určeny k osobní hygieně holicí strojky, fény a dále také zařízení na bázi informačních technologií notebooky, mobilní telefony a jejich příslušenství.

Sušit houby, byliny, pečivo a prádlo. Pobývat s domácími zvířaty. Vynášet inventář z areálu lázní zejména deky, ručníky, osušky a lůžkoviny. Nechat přespávat osoby, které nejsou řádně nahlášeny na recepci. Rozkládat mokré prádlo po nábytku a do oken.

Hotel Zámeček, Poděbrady |

Ukládat kola a lyže. Zakrývat topná tělesa netýká se topného žebříku v koupelně. Zasahovat do instalovaných elektrospotřebičů, odstraňovat jejich závady a zakrývat jejich větrací otvory. Nedodrží-li klient tyto zákazy ani po výzvě provozovatele, je provozovatel oprávněn požádat městskou policii o zákrok směřující k dodržení zákazu a jednostranně ukončit klientovi pobyt bez nároku na vrácení peněz.

Pokud se během Vaší přítomnosti na pokoji uzamknete, nenechávejte klíče v zámku. V případě Vaší nevolnosti tím znemožníte přístupu našim zaměstnancům. Do odpadkových košů na pokojích a chodbách nevhazujte použité baterie, předejte je pokojské k likvidaci. Při odchodu z pokoje se přesvědčte, zda jsou zhasnuta světla, uzavřeny vodovodní kohoutky a zavřená okna. V případě zjištění závady kontaktujte pokojskou nebo recepci. Další důležitá telefonní čísla» Integrovaný záchranný systém » Hasiči » Policie » Záchranná služba » Městská policie V případě bezdůvodného spuštění požárního poplachu bude uplatněna smluvní pokuta ve výši Kč a požadována úhrada výjezdu Integrovaného záchranného systému.

Za cenné předměty ponechané bez dozoru na pokoji nebo v areálu lázní provozovatel neodpovídá. Při jednání se zaměstnanci lázní vždy předkládejte léčebný průkaz nebo Váš platný průkaz totožnosti. Nepožadujte po zaměstnancích lázní jiné léčebné procedury a úkony než ty, které byly lázeňským lékařem předepsány s výjimkou volně prodejných procedur.

Dbejte pokynů příslušných zaměstnanců, nevolnost nebo jiné negativní pocity spojené s průběhem příslušné procedury okamžitě hlaste zdravotnickému personálu. Na vstupní lékařské prohlídce Vám lékař případně stanoví rozpis procedur na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu.

Stanovený rozpis procedur dodržujte, případné změny zkonzultujte s lékařem. Na procedury se dostavte 5 10 min. S ohledem na relaxační prostředí si během procedur vypněte mobilní telefony. Stálá zdravotnická služba Lékařská a ošetřovatelská péče je zajištěna po dobu 24 hod. V případě potřeby kontaktujte zdravotnický personál na ambulanci sester na tel. Tento poplatek se nevybírá při nutnosti odvozu klienta do nemocnice či v případě poskytnutí neodkladné první pomoci.

Registrace klientů - příjem pojištěnců ZP Klienti zdravotních pojišťoven se po příjezdu dle pokynů recepce dostaví s Dotazníkem k posouzení zdravotního stavu na příjem klientů k sestře, dveře č Zde obdrží informaci o čase vstupní prohlídky. Klienti na samopláteckých léčebných pobytech, jejichž součástí je lékařská prohlídka nebo konzultace, se po příjezdu dle pokynů recepce dostaví s vyplněným Dotazníkem k posouzení zdravotního stavu k na příjem klientů k sestře, dveře č Zde obdrží informaci o čase vstupní prohlídky.

Lékařské prohlídky Ke vstupní prohlídce nebo konzultaci k Vašemu ošetřujícímu lázeňskému lékaři si vezměte vyplněný Dotazník k posouzení zdravotního stavu, případně lékařskou zprávu od svého ošetřujícího lékaře či specialisty. Zde Vám lékař stanoví léčebně rehabilitační plán případně upraví léčebný plán s ohledem na Váš zdravotní stav. Procedury Lázeňské procedury mohou absolvovat pouze osoby starší 18 let, u mladších osob jen po konzultaci s lázeňským lékařem.

Výjimku tvoří wellness centrum a plavání, kam je dětem povolen vstup v doprovodu dospělých osob. S ohledem na relaxační prostředí si během procedur vypněte mobilní telefon.

ROZHOVOR se Zbyňkem Cyprou: Horská výzva je srdeční záležitostí |

Vždy s sebou noste léčebný průkaz. Procedury jsou na základě pevného časového rozvrhu stanoveny všem klientům, proto v případě Vašeho zpoždění nelze garantovat poskytnutí procedury a nevyčerpané procedury nelze nahradit.

Na procedury noste vhodné sportovní oblečení, je potřeba mít vždy ponožky a ručník. Masáže klasické, lávovými kameny, aromamasáže atd. V letních měsících je u tepelných procedur nutné zvážit možné riziko přehřátí organismu. Špatnou snášenlivost procedur či náhlou nevolnost během procedury okamžitě hlaste obslužnému personálu. Cenné věci jako peníze, šperky, hodinky apod. Před procedurami v bazénu se osprchujte bez plavek. Návštěvníkům je zakázáno používání sprchových gelů s přídavkem oleje.

Vstup do bazénu je povolen pouze naboso či v čisté bazénové obuvi. Změny v rozpisu procedur u komplexní a příspěvkové lázeňské péče budou realizovány pouze ze zdravotních důvodů dle ordinace lékaře.

Požadavky na změny termínů a časů v rozpisu procedur budou u samoplátců přijímány nejpozději 24 hodin před plánovaným časem podání procedur uvedeném v tomto rozpisu bez garance na vyřízení Vašeho požadavku v závislosti na našich kapacitních možnostech. Později podané žádosti na změny nebudou akceptovány. Změna složení procedur obsažených v pobytech pro samoplátce za jiné je zpoplatněna částkou 50 Kč za.

Dárkové poukazy po uplynutí doby jejich platnosti je možné prodloužit o 3 měsíce za paušální částku Kč. Celkové časy procedur uvedené v katalogu jsou časy, které kromě samotné procedury zahrnují svlékání, aplikaci přípravků, sprchování, oblékání apod.

Do jídelny není umožněn vstup v županu. V lázních je k dispozici nutriční terapeut. Změna jídelníčku vyhrazena. Léky Dle Vašich požadavků Vám zajistíme dodávky léků volně prodejných i na recept. Své požadavky směřujte na zdravotnický personál na ošetřovně. Pokud si aplikujete inzulin perem, provádějte výměnu inzulinové jehly na ošetřovně, kde zajistíme likvidaci nebezpečného odpadu. Informace pro všechny typy klientů: Z hygienických důvodů je zakázáno vynášet z jídelny nádobí a potraviny. V případě zdravotních potíží informujte zdravotnický personál tel.

Základem lázeňské stravy je vzhledem k hlavnímu zaměření naší lázní nízkocholesterolová strava, tzv. Bohužel nemůžeme akceptovat tílko, kraťasy, cyklistický dres, župan, pyžamo či plavky.

jak se seznámit ve fitku Poděbrady

Pro dámy je situace jednodušší. Stačí, když se vyvarují cyklistického dresu, županu, pyžama či plavek. Klient je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit poskytovateli a způsobenou škodu uhradit. K eliminaci možnosti krádeží uzamykejte pokoj při každém odchodu. Doporučujeme uzamknout pokoj i během Vaší přítomnosti, avšak v zájmu vlastní bezpečnosti nenechávejte klíče v zámku dveří.

Nenechávejte na pokoji a nenoste s sebou na procedury větší finanční hotovost, šperky či jiné cennosti. Pro úschovu peněz a cenností použijte zdarma bezpečnostní schránku umístěnou ve Vašem pokoji pokud je jí vybaven nebo využijte zdarma hotelový trezor na recepci. Vždy, když odcházíte z pokoje, zkontrolujte, zda je:» zavřené okno,» zhasnuté světlo,» zavřený vodovodní kohoutek,» vypnuty všechny elektrické spotřebiče.

V areálu lázní není dovoleno přechovávat zbraně, střelivo a jiné nebezpečné předměty. Současně z důvodu bezpečnosti není možné akceptovat manipulaci s otevřeným ohněm. Rádi bychom vás pozvali do naší poradny, ve které vás seznámíme s účinnou cestou k vysněné hmotnosti. Pokud váháte, nevíte jak na to, nechce se vám hladovět, do fitka se stydíte, jste u nás správně. Většina našich klientů má za sebou již několik dlouhodobě neúspěšných diet , nicméně stejně opět sebrali odvahu se sebou něco udělat a za to jim patří náš velký obdiv.

Pokud jste přišli na tyto stránky, předpokládáme, že byste rádi změnili svoji hmotnost. Důvody máme každý jiný — chceme se více líbit, snažíme se jíst zdravě a cholesterol nejde dolů, nebo se chceme třeba lépe cítit a být zdravější. Ruku na srdce, kdo z vás již nějakou dietu držel a jak dlouho jste to vydrželi? Pokud si nenajdete systém, který vám bude vyhovovat, nikdy nemůžete vydržet dlouho a nakonec stejně selžete. Proto jsme s kolegy a lékaři vytvořili systém, který umí reagovat na různorodé potřeby každého jednotlivého klienta.

Máme pro vás řešení, kterému se nepřizpůsobujete vy, ale ono se přizpůsobí vám. Systém, který vám přinášíme, je striktně podložen vědeckými studiemi a stojí za ním stovky hodin výzkumu. Naším cílem bylo, abyste si postup hubnutí skládali sami. Abychom mohli předložit osobní plán, musíme se nejdříve blíže poznat.

Mimo jiné nás zajímá:. Ještě předtím, než vám zpracujeme osobní výživový plán na míru, navrhneme vám nejvhodnější vyšetření, díky jejichž výsledkům můžeme navrhnout nejoptimálnější cestu ke stanoveným cílům.

Může se jednat o tato vyšetření:.

Akce / - Oficiální stránky ZŠ Semice

Hubnutí potom už šlo samo. Můj lékař mě chválí a navíc zase jezdím s vnoučaty na kole. Cítím se o hodně mladší a mám najednou tolik energie. Příjezd vlakem Hlavní nádraží Poděbrady se nachází přímo u kolonády T. U přechodu uvidíte naší pobočku se zelenou výlohou a nápisem Svět zdraví. Příjezd autem 1. Je to jednodušší, než si myslíte Vyplníte rezervační formulář, naše asistentka se s vámi do dvou pracovních dní spojí a domluví termín nezávazné konzultace.

Dostavíte se na 45minutovou konzultaci , kde vám provedeme základní diagnostiku na přístroji certifikovaném pro užití ve zdravotnictví. Dozvíte se mimo jiné, kolik procent svalů a tuků máte v těle, na kolik let se vaše tělo cítí a mnoho dalších informací.

Pohovoříte si s naším výživovým specialistou, proberete vaše cíle, vysvětlíme vám jak se s námi dostanete na ideální hmotnost a co je potřeba udělat, abyste si ji udrželi. A to napořád. Chcete hubnout z pohodlí domova? I na toto máme řešení. Zeptejte se našich specialistů na možnost on-line služeb! Výsledky každého klienta jsou individuální.

Uživatelské skupiny podle místa -

Vždy záleží na přístupu klientů a dodržování navržených doporučení od našich specialistů. Buďme znovu štíhlí. Máte vysoký tlak nebo cholesterol a nechcete začít brát léky.

0 / 5